برچسب‌ "جدیدترین ترازوی دیجیتالی آشپزخانه توت فرنگی"

ترازوی دیجیتالی آشپزخانه توت فرنگی

kala | شنبه، 30 دسامبر 17 - 02:54

ترازوی دیجیتالی آشپزخانه ترازوی آشپزخانه مدل توت فرنگی مقیاس آشپزخانه الکترونیکی MS-KE5، که حداکثر وزن را تا 5 کیلوگرم با دقت 1 گرم…